Dárek k nákupu ve třech krocích:

 1. Kupte si jeden z vybraných výrobků Candy nebo Hoover.
 2. Registrujte svůj výrobek na této webové stránce do 30 dnů od data zakoupení.
 3. My Vám do 30 dní pošleme dárek zdarma na Vaši adresu.

Pravidla akce - dárek zdarma k výrobkům Candy a Hoover

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů zn. Candy nebo Hoover, získat dárek k nákupu zdarma (dále jen „akce – dárek zdarma“) to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník zakoupí vybraný spotřebič Candy nebo Hoover z nabídky spotřebičů, na které se akce - dárek zdarma vztahuje (seznam spotřebičů naleznete zde), u distribučních partnerů Společnosti.
 2. Nákup se uskuteční v období od 27. března 2017 do 31. prosince 2017 včetně.
 3. Zákazník se řádně registruje na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz.
 4. Zákazník zašle dle instrukcí uveřejněných na uvedených webových stránkách scan účtenky obdržené při zakoupení spotřebiče.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další podmínky a informace k akci – dárek zdarma:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na uvedených webových stránkách. Formulář je nutné odeslat nejpozději do 30 kalendářních dní od nákupu spotřebiče.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. Při uvedení nesprávných údajů nárok na dárek zaniká.
 4. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o řádné registraci zákazníka zaslání dárku odmítnout.
 5. Účtenka musí být Společnosti zaslána nejpozději do 30 dnů ode dne nákupu.
 6. Pro účely akce – dárek zdarma bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky zaslání dárku odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz, jakýkoli spotřebič z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace určitého spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz akci – dárek zdarma zcela nebo zčásti zrušit. Registrace spotřebiče učiněná před zrušením akce zůstává v platnosti.
 10. Nárok na dárek zdarma nelze uplatnit v případě registrace právnickou osobou. Pokud je na prodejním dokladu uvedena právnická osoba, nelze výrobek do programu dárek zdarma zaregistrovat.

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslán dárek uvedený na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz na adresu zákazníka uvedenou při registraci a to nejpozději do 30 dnů od řádně proběhlé registrace. Dopravu dárku zdarma zajistí logistický partner Candy-Hoover ČR s.r.o., společnost Raben Logisitics Czech s.r.o. K požadavkům zákazníka na obdržení jiného dárku se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu office@candy-hoover.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na mail uvedený v registraci zasláno potvrzení o registraci. Pokud takovéto potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude také určujícím dokumentem při případných reklamacích nedodání dárku.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.